Grøn indstilling

Grøn Indstilling

- Lad vores indstilling gavne jeres omstilling

Hos Eventforce Retail arbejder vi med grøn omstilling. 

Vi prioriterer at være en del af en grøn omstilling og arbejder på tværs i organisationen for at opnå grønnere løsninger. Vi ser med stolthed på de ting, hvor vi kan gøre en forskel. Vi fokuserer løbende på FN's verdensmål nr. 8 og nr. 17.

Mål nr. 8:

Hovedmål - Anstændige jobs og økonomisk vækst: Hovedmålet er at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud - og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030. 

Delmål - nr. 8.3: Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

I praksis betyder det hos os, at vi har en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed. Vi er klar over, at vi alle har forskellige kompetencer, der skal sættes i spil og vi vægter vores sociale ansvar højt. Vi har et tæt samarbejde med flere danske kommuners jobcentre og tilbyder bl.a. både fleksjobs, småjobs, deltids- og fuldtidsjobs.  

Mål nr. 17: 

Hovedmål - Partnerskab for handling: Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt engagement og samarbejde.

Delmål - nr. 17.16: Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Som ikke-producerende virksomhed kan vi ikke løse udfordringerne alene. Vores netværk spænder bredt, hvorfor vi ser partnerskabsløsninger som en vej, hvor vi kan bidrage hos vores kunder og i de varehuse vi dagligt er repræsenteret i. Vi stiller os nysgerrigt over for nye metoder og fremgangsmåder, og vægter at være initiativtagere på de områder hvor vi kan se, at der kan skabes forandring og omstilling. 

Sideløbende med fokus på det eksterne partnerskab arbejder vi naturligvis også med interne tiltag i administrationen så som strømbesparelse, affaldssortering og genbrug af pap, minimering af forbrug, fokus på valg af miljøbevidste leverandører - og nedbringelse af Co2 udledning via optimering af rute-planlægning samt delvis brug af elbiler. 

 

Det er indstilling, der skaber omstilling. 

Profil: Bring brands to life

Sådan vil du opleve os

  • Innovation

  • Vi har et mål om at 5% af vores omsætning skal komme fra nye services, hvert år. Vi har fokus på innovation og optimerer løbende processer, systemer og arbejdsmetoder. 

  • Fleksibilitet

  • Vi ønsker at kunne tilbyde en stor fleksibilitet til vores kunder. Med et kompetencestærkt team med mere end 600 tilknyttede medarbejdere, og stor geografisk spredning, har vi altid en medarbejder i dit område.

  • Kvalitet

  • Vi ønsker at levere service og serviceydelser af høj kvalitet med et dygtigt, veluddannet og fagligt kompetent administrations- og servicepersonale.

  • Handling

  • Hos os, er der altid handling bag ordene. Vi vægter troværdighed og tydelighed i vores kommunikation, så vores kunder føler sig i trygge hænder.

Vil du med i flokken af tilfredse kunder?

Se vores services

bubble